Pasaiako merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera sustatzeko egitasmoa.

Pasaiako Udalak eta Laurak Bat merkataritza elkarteak herriko merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitzeko elkarlanean dihardute. Helburu hori lortzeko bidean, merkataritza eta ostalaritza establezimenduetan lehen hitza euskaraz egiteak asko laguntzen du. Hori dela eta, Pasaiako merkatari eta ostalariak gutxienez lehen hitza euskaraz egiteko konpromisoa hartu eta elkarrizketak euskaraz hastera gonbidatu nahi dituzte. Horren berri emateko, konpromiso hori hartu duten establezimenduek “Hasi” hitza daramaten bereizgarriak jarriko dituzte establezimenduetan: sarrerako atean, ordainketak egiteko mahaian, langileen paparrean…

 Gainera, bezeroak ere lehen hitz hori euskaraz egitera animatu nahi ditu egitasmoak. Lehen hitza euskaraz egiteak asko eragiten baitu ondoren etorriko den elkarrizketaren hizkuntza aukeratzerako orduan.

 Lehen hitza euskaraz egiteko konpromisoa hartzen duten Pasaiako establezimendu guztiek har dezakete parte Udalak eta Laurak Bat elkarteak landutako egitasmoan, merkatari eta ostalari elkartearekin edo Udaleko Euskara Sailarekin harremanetan jarrita.

 Bigarrenik, lehen hitzaz gain zerbitzu osoan euskara erabiltzeko aukera bermatzen duten establezimenduek Euskal Herrian zabaltzen ari den Euskaraz Barra-Barra “e//” bereizgarria jartzera animatu nahi dituzte. Horretarako, establezimendua zabalik dagoen bitartean gutxienez langile bat egon beharko da euskaraz zerbitzua emateko gai dena. Horrez gain, establezimenduko langile orok, euskal hiztuna izan edo ez, euskara erabiltzen duen bezeroari edota kontsumitzaileari lehen hitza eta azken agurra euskaraz egingo dizkio, eta kontsumitzaileari euskara erabiltzeko aukera bermatuko zaio establezimenduan.

 Euskaraz barra-barra bereizgarria lortzeko ere Laurak Bat elkartearekin edo Euskara Sailarekin jarri beharko dute harremanetan establezimenduetako arduradunek.

 Pasaitarrei establezimenduak egiten ari diren ahaleginaren berri eman emateko eta hizkuntza ohiturak euskararen mesedetan izateko establezimenduetan “Hasi” edo “e//” ikurrak ikustean nola jokatu behar duten azaltzeko liburuxkak banatuko dira etxeetako postontzietan nahiz egitasmoan parte hartzen duten establezimenduetan. Helburua beti bera izango da: euskara gehiago, gehiagotan eta gehiagorekin egitea. Batzuetan lehen hitza besterik ez da izango euskaraz, beste batzuetan elkarrizketa elebidunak sortuko dira batek euskaraz egin eta besteak erdaraz erantzunda, eta hainbatetan bezero eta merkatari/ostalariaren arteko harremana euskara hutsean izango da.

 Egitasmo honekin merkatariek jarrera aktiboa hartuko dute euskararen erabilera sustatzeko, eta bezeroak ere berdin jokatzera animatu nahi dituzte Laurak Bat elkarteak eta Pasaiako Udalak.


El Ayuntamiento de Pasaia y la Asociación Comercial Laurak Bat están trabajando conjuntamente por el incremento del uso del euskera en el comercio y la hostelería del municipio. En el camino para la consecución de este objetivo, el hecho de que en los establecimientos de comercio y hostelería la primera palabra se diga en euskera contribuye de forma importante. Por ello, los/las comerciantes y hosteleros/as de Pasaia se comprometen a decir al menos la primera palabra en euskera e invitan a iniciar las conversaciones en euskera. Para ello, los establecimientos comprometidos colocarán en sus establecimientos distintivos con la palabra «Hasi» (comienza): en la puerta de entrada, en el mostrador de la caja, en la solapa del personal…

Además, el proyecto anima a la clientela a decir la primera palabra en euskera. El hecho de que la primera palabra se diga en euskera influye mucho a la hora de elegir la lengua de la conversación posterior.

Todos los establecimientos de Pasaia que se comprometan a decir la primera palabra en euskera pueden participar en el proyecto impulsado por el Ayuntamiento y la asociación Laurak Bat, poniéndose en contacto con la asociación de comerciantes y hosteleros o con el Departamento de Euskera del Ayuntamiento.

En segundo lugar, animan a los establecimientos a que, además de la primera palabra, garanticen a la clientela la opción de hablar en euskera durante todo el servicio, colocando el distintivo «e//» Euskaraz Barra-Barra» que se está difundiendo en el País Vasco. Para ello, durante la apertura del establecimiento deberá haber al menos una persona trabajadora que pueda prestar el servicio en euskera. Además, todo el personal del establecimiento, sea o no vascoparlante, dirigirá su primera palabra y despedida al cliente o consumidor que utilice el euskera en euskera, garantizando a la persona consumidora el uso del euskera en el establecimiento.

Para conseguir el distintivo “Euskaraz barra-barra”, las personas responsables de los establecimientos también deberán ponerse en contacto con Laurak Bat o con el Departamento de Euskera.

Con el fin de informar a los/las pasaitarras del esfuerzo que están realizando los establecimientos y explicar cómo deben actuar cuando vean los distintivos “Hasi” o “e//” en los establecimientos, se repartirán folletos tanto en los buzones como en los establecimientos participantes en el proyecto. El objetivo siempre es el mismo: hablar más euskera, en más ocasiones y con más personas. En algunos casos se limitarán a decir la primera palabra en euskera, en otros casos se crearán conversaciones bilingües en euskera y en castellano, y muchas veces la relación entre cliente y comerciante/hostelero será íntegramente en euskera.

Con este proyecto los/las comerciantes van a tomar una actitud activa para fomentar el uso del euskera y la asociación Laurak Bat y el Ayuntamiento de Pasaia quieren animar a los/las clientes a que actúen de la misma manera.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email