Pasaiako merkataritzan euskara sustatzeko ekintzak martxan

Pasaiako Udalak eta Laurak Bat elkarteak, udalerriko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu establezimenduekin elkarlanean, datozen 10 urteetarako sektorerako euskararen plan estrategikoa osatu zuten. Plan estrategiko horren baitan hainbat ekintza jarri dituzte martxan eta datozen hilabeteetan abiaraziko dituzte horietako batzuk.

Alde batetik, jendaurreko idatziak gutxienez euskaraz egon daitezen, Udalaren itzulpen zerbitzua eskuragarriago izango dute orain merkatariek whatsapp bidezko zerbitzuari esker. Eskaerak egiteko, nahikoa izango dute 943004334 telefono-zenbakira mezua bidaltzea, itzuli edo zuzendu nahi duten testuarekin batera.

Halaber, udalak merkatariekin adostu du establezimenduetako errotuluak euskaraz jartzeagatik ematen diren dirulaguntzak handitzea, eta datozen hilabeteetan onartuko da igoera.

Euskara ikastaroei dagokienez, gaur egun merkatari eta ostalariek dirulagutza bereziak dituzte euskara ikasteko. Hala ere, proposatu da merkatarien artean galdetegi bat zabaltzea, haien beharrak jaso, eta ondoren haiei ahalik eta ondoen egokituko zaizkien ikastaroak diseinatzeko.

Azkenik, urtarrilaren 24ko bileran, Laurak Bat elkarteko eta Udaleko kideak kanpaina bat diseinatzen aritu ziren, merkataritza eta ostalaritza establezimenduetan euskararen erabilera indartzeko lehen hitza euskaraz egitearen garrantzia azpimarratzeko.


El Ayuntamiento de Pasaia y la asociación Laurak Bat, en colaboración con establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios del municipio, han elaborado el plan estratégico del euskera en el sector para los próximos 10 años. En el marco de este plan estratégico se han puesto en marcha una serie de acciones, algunas de las cuales se desarrollarán en los próximos meses.

Por una parte, con el objetivo de que los textos escritos dirigidos al público estén al menos en euskera, el servicio de traducción del Ayuntamiento será ahora más accesible para los/las comerciantes, gracias al servicio de whatsapp. Para solicitar el servicio de traducción, bastará con enviar un mensaje al 943004334 junto con el texto que quieran traducir o corregir.

Asimismo, el ayuntamiento ha acordado con los comerciantes incrementar las subvenciones por la colocación de los rótulos de los establecimientos en euskera, un incremento que se aprobará en los próximos meses.

En cuanto a los cursos de euskera, actualmente los comerciantes y hosteleros cuentan con subvenciones especiales para aprender euskera. No obstante, se ha propuesto la difusión de un cuestionario entre los/las comerciantes para recoger sus necesidades y diseñar posteriormente cursos que se ajusten al máximo a dichas necesidades.

Por último, en la reunión celebrada el 24 de enero, representantes de Laurak Bat y del Ayuntamiento, trabajaron en el diseño de una campaña para subrayar la importancia de dirigirse a la clientela en euskera, para potenciar el uso del euskera en los comercios y establecimientos de hostelería.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email